Northrop F-5 A Freedom FighterTigermalt F-5 A Freedom Fighter. Foto: Anders Utgård.

Northrop F-5 A Freedom Fighter

Det amerikanske jagerflyet, Northrop F-5 ble utviklet med tanke på å være et enkelt og rimelig jagerfly. Produksjonen startet på begynnelsen av 60-tallet. Flyet ble et av de mest suksessrike amerikanske flytypene i etterkrigstiden. I tillegg til jagerflyutgavene A, B, E og F, ble det produsert et fotorekognoseringsfly; RF-5A. Flyene ble produsert helt fram til 1972 ved flyfabrikken Northrop Corporation i USA. Flyet ble også produsert på lisens i Canada og Nederland og 34 nasjoner har hatt flytypen i sin tjeneste.

F-5 i norsk tjeneste
F-5 kom til Luftforsvaret i Norge i 1966. Det skulle erstatte F-86 Sabre. Alle de norske flymodellene fikk typebetegnelsen (G) på grunn av de spesielle tilpasningene som innebar bremsekrok, elektrisk ”anti-ice” til oppvarming av begge luftinntak og elektrisk oppvarmet ”windshield”. Frem til 1970 anskaffet Norge 78 A-, 14 B- og 16 RF-5A-modeller. Mange av disse flyene ble motatt via våpenhjelpprogrammet. Flyene ble oppsatt ved 336, 332, 334, 338, 718 og 717 skvadronene, og ble hovedsakelig brukt som jagerbombere og  avskjæringsjagere. Mange av flyene gjennomgikk omfattende oppdaterings- og moderniseringsprogram gjennom årene.

336 skvadronen ble offisielt nedlagt 30. juni 2000, men ble i realiteten reorganisert til «Eye of the Tiger» (EoT). EoT var et testprogram som skulle være med på utviklingen av det norske sjømålsmissilet (NSM, «Nytt sjømåls missil», senere omdøpt til «Naval Strike Missile»). Her ble 3 F-5B ombygd til uttesting av missilet. 3 F-5A og 1 F-5B modeller, deriblant F-5A, tail no. 134, ble benyttet til trening av pilotene.

I 2007 ble EoT terminert og alle F-5’ene parkert. Flyene hadde da vært benyttet i Luftforsvaret i over 41 år, med til sammen 339 359 timer i luften.

Читайте также  Bell UH-1 B

Museets F-5
Museets Northrop F-5 A(G)-40 Freedom Fighter, tail no. 134, ble bygget i 1970 og kom til Norge 14. desember 1970. Det ble tilført 718 skvadronen ved Sola og fikk kjennetegnet DP-F som det hadde frem til sommeren 1972 da Luftforsvaret endret registreringen av sine fly.

I 1982 ble det overført til 336 skvadronen ved Rygge.

Flyet var blant annet innom Fokker i Ypenburg i 1985 og skiftet luftinntak, LFK på Kjeller i 1987 og fikk oppdatert avionikken og fikk utført en fullstendig avionic oppdatering i USA i 1993.

17. mars 1994 var flyet tilbake hos 336 skvadronen ved Rygge hvor det i  slutten av februar1997 ble malt med tigerstriper og tiger emblem. Flyet ble kåret til beste tigermalte fly ved Royal International Tatoo samme år, og F-5, tail no. 134 var helt klart 336 skvadronens flaggskip.

I 2002 var flyet med på markeringen av at Kjeller Flyplass var 90 år, og i 2007 deltok flyet på ”Tiger Meet” på Ørland Flystasjon.

13. desember 2007 fløy tail no. 134 sin siste flytur etter 4682,8 timer i luften.

Etter 2007 stod flyet lagret ved Rygge og ble i 2012 overført til Forsvarets museer, for så å stilles ut ved Norsk Luftfartsmuseum i januar 2013.

Det er to tigermalte F-5 i Norge. F-5, tail no. 208, var også stasjonert ved 336 skvadronen ved Rygge og ble malt i 1994. Det har vært utstilt ved Flysamlingen, Gardermoen siden 1996.

 

F-5, tail no. 208, var også stasjonert ved 336 skvadronen ved Rygge og ble malt i tigerstriper i 1994. Det har vært utstilt ved Flysamlingen, Gardermoen siden 1996. Foto: Anders Utgård.

Читайте также  Fokker F-28 1000 Fellowship «Olav Kyrre»

Flysamlingen, Gardermoen

Tiger Skvadroner

Kilder: Mye av informasjonen her er hentet fra boken av Roar Glenne «Oppdrag Utført» og Per-Jarle Sogn.