North American F-86 K Sabre

Авиаперелеты на спортивные события

North American F-86 K Sabre

North American F-86 K Sabre

Allværsjager

Международные авиа грузоперевозки

North American XP-86 fløy første gang 1.oktober 1947. F-86K ble produsert spesielt for medlemslandene i NATO. Utviklingen av flyet startet i 1953. Mer enn 350 F-86K ble produsert i USA og Italia. F-86K ble for de fleste mottagerland den første allværsjageren, dvs fly som kan avskjære og nedkjempe fiendtlige fly i mørke og dårlig vær ved hjelp av egen radar.

Det ble tidlig i 50-årene bestemt at Norge skulle anskaffe allværsjagere. Kontroll og varslingssystemet ble utbygd og derved var grunnlaget lagt for utbygging av et moderne jagerforsvar som kunne operere under alle værforhold. De første F-86K ankom Gardermoen i september 1955. Fire norske skvadroner ble etter hvert oppsatt med F-86K. I løpet av 1966 ble Northrop F-5 Freedom Fighter innført i Luftforsvaret, og  14. juli 1967 landet 334 skvadronen den siste F-86K i Norge.

Flyet eies av Forsvarsmuseet.

TEKNISKE DATA:   North American F-86 K Sabre   LENGDE: 12,9 m   VINGESPENN: 11,3 m   HØYDE: 4,3 m   MAKS. VEKT: 16000 kg   MAKS. HASTIGHET: 1114 km/t   MAKS. HØYDE: 16170+ m   REKKEVIDDE: 1197 km   MOTOR: 1 J47-GE-33, 2540 kg skyvekraft.   ANDRE OPPLYSNINGER: 4 stk 20 mm kanoner, 2 stk AHM9B Sidewinder

Читайте также  Hawker Hurricane Mk II – Glassfibermodell