Hønningstad C5 Polar

Авиаперелеты на спортивные события

Hønningstad C5 Polar

Betegnelse

Enmotors lett ambulanse- og passasjerfly

C5

Polar

Historikk

I 1939 tegnet ingeniør Birger Hønningstad et lite høyvinget fly etter spesifikasjoner fra Widerøe’s Flyveselskap. Flyet var spesielt beregnet for ambulanseoppdrag i grisgrendte strøk av Norge, og hadde muligheter for transport av to sykebårer. Det kunne utstyres med både hjul, ski og flottører som understell. På grunn av krigen, 1940 – 45, ble det uferdige flyet lagret, og først i 1947 ble arbeidet gjenopptatt.

Международные авиа грузоперевозки

Hønningstad C5 Polar fikk prøveregistrering LN-11, og fløy første gang i juni 1948. Kaare Friis-Baastad fra Widerøe’s Flyveselskap, utførte alle prøvene med flyet. Flytypen fikk mange lovord, og da flyet ble satt inn i transport- og ambulanseoppdrag, ble den karakterisert som nærmest ideell for norsk forhold. Planene om serieproduksjon ble imidlertid skrinlagt da Norge gikk med i NATO og mottok våpenhjelp i form av flytypen Norseman.

Etter at C5 Polar var sertifisert fikk det kjenningsbokstavene LN-DBW. Flyet var i Widerøe’s inntil 1958, da det ble solgt til Mjøsfly i Brumundal. I mellomtiden hadde flyet vært i bruk bl.a. på ekspedisjon i Antarktis og til taxiflyging i Nord-Norge. C5 Polar ble solgt videre til Varangfly AS, via Norrønafly, i 1965. Under en storm på Bodø havn i 1971, blåste flyet rundt og ble ødelagt under redningsoperasjonen. Etter å ha vært lagret en tid, ble flyet solgt til Norsk Flyhistorisk Forening og overlevert Norsk Teknisk Museum. C5 Polar er restaurert i Bodø og utlånt til Norsk Luftfartsmuseum.

Referanser

  • Jane’s: All the World’s Aircraft 1951-52
  • Arnesen: Grønne vinger over Norge
  • Hagby: Fra Nielsen & Winther til Boeing 747
Читайте также  I.V.L. Sääski II (Replica)

Vil du vite mer?
http://luftfartshistorie.no/fly/H%C3%B8nningstad_C5_Polar

http://digitaltmuseum.no/021015695848?query=C5%20Polar&owner_filter=LMU&pos=2&count=23

http://digitaltmuseum.no/021015695546?query=C5%20Polar&owner_filter=LMU&pos=4&count=23#&gid=1&pid=1

http://digitaltmuseum.no/021015697450?query=C5%20Polar&owner_filter=LMU&pos=10&count=23