Bell 47 G (D-1)

Bell 47 G (D-1)

Betegnelse

Amerikanskprodusert lett helikopter

Sioux

Ranger

Historikk

Bell 47 var flyfabrikken Bell Aircraft Corporations første kommersielle helikopter fra 1945. Ulike varianter av typen var i produksjon i nesten 30 år og ble bygget for både sivilt og militært bruk. Det var modell 47D som først ble utstyrt med den lett kjennelig bobleaktige, gjennomsiktige cockpit. Under Koreakrigen (1950 – 53) brukte US Army ulike modeller av Bell 47 til rednings- og ambulansetjeneste, rekognosering og persontransport. Grunnopplæring av helikopterflygere ble i mange land gjennomført med Bell 47. Også sivilt var helikoptertypen populær og toneangivende. Verden første TV-sending fra et helikopter ble gjort fra en Bell 47 i 1958, den første helikopteravdeling i politiet ble utstyrt med Bell 47, og NASA brukte typen i astronautenes forhåndstrening på månelandingen i Apollo-programmet.

Da Luftforsvaret skulle etablere en redningstjeneste utstyrt med helikopter, undertegnet Norge i september 1952 en kontrakt med Bell Aircraft Corp. om levering av 6 Bell 47 D-1. Helikoptrene ble levert gjennom Østermanns Aero i Sverige. De første helikopterflygerne fikk også opplæringen sin her. Redningstjenesten ble til å begynne med organisert i helikopterseksjoner på Rygge, Sola, Ørland og Bodø. Den kunne bety nokså risikable oppdrag under særdeles vanskelige værforhold. Bell 47 var for små og svake til at det kunne monteres redningsheis. For å bøte på dette ble det konstruert en redningskurv. Totalt fikk Luftforsvaret 14 helikoptre av typen Bell 47, som var i bruk inntil 1971.

Museets Bell 47 var opprinnelig av typen D-1 og er et av de 6 første som Luftforsvaret anskaffet i 1953. Helikopteret hadde merkingen KK-P. Det havarerte 15. mars 1957 på gamle Rygge flyplass. Under den omfattende reparasjonen i Horten ble helikopteret ombygget til en G-modell. Det fikk nå bl.a. to bensintanker på hver side av rotoren. KK-P var i drift i Luftforsvaret til slutten av 1960-tallet da det ble overdratt til Forsvarsmuseet. I 1972 ble det byttet mot et annet helikopter og solgt til Helilift på Hamar og fikk betegnelsen LN-ORW. I november 1992 ble helikopteret tatt ut av bruk og igjen overtatt av Forsvarsmuseet, som ga det i gave til Norsk Luftfartsmuseum, hvor det har vært utstilt siden åpningen i 1994.

Читайте также  Northtrop F-5A Freedom Fighter

Helikopteret (c/n 632) har hatt følgende kjennetegn:
1952 – 72: KK-P/BE-A/JT-O
1972 – 92: LN-ORW.

Vil du vite mer?

>Les om redningskurv for helikopter

>Se bilder i Digitalt Museum

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Bell_47D-1

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Luftforsvarets_Bell_47_1953-1971

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Helikopterflyging

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Satellittspionasje,_Discoverer/Corona_og_Bod%C3%B8_v%C3%A5ren_1959